The Largest Romanian Interconnection Platform

Noutăți

2022-05-12 - International Telecoms Week 2022

Delegația InterLAN participă la „International Telecoms Week 2022„, eveniment dedicat industriei internaționale a comunicațiilor și conectivității, de la infastructura prin satelit până la cea submarină, totul într-un singur loc. ITW 2022 aduce împreună întregul ecosistem al infrastructurii digitale.

2022-05-04 - Romanian Fiber Optic Conference 2022

Conferința „Romanian Fiber Optic Conference” este cel mai așteptat eveniment al industriei de profil din România iar anul acesta s-a desfășurat pe data de 04.05.2022 la Radisson Blu București. Evenimentul este structurat în două secțiuni și conține prezentări și dezbateri pe teme naționale de interes comun, tema din acest an fiind “Fiber Optic Infrastructure for Smart Cities and Smart Communities”.

La eveniment participă și delegația Asociației Interlan formată din Roxana Coman și Eric Băleanu, care a fost invitat la discuțiile moderate din cadrul celui de-al doilea panel dedicat operatorilor de rețele.

Aplaudăm organizatorii conferinței Romanian Fiber Optic Conference pentru inițiativă și pentru realizarea unui eveniment de succes!

2022-04-28 - Peering Days 2022

Delegația InterLAN Internet Exchange participă în perioada 27-28 aprilie la ”Peering Days 2022”, cea mai mare conferința de peering din Europa Centrala și de Est, care se desfășoară în Atena, Grecia. Programul conferinței combină atelierele tehnice cu prezentări profesionale și oferă un cadru ideal pentru discuții bilaterale.

Mai multe detalii despre eveniment aici.

2022-04-13 - RIPE SEE 10, 2022

Ieri s-a încheiat cea de-a zecea reuniune regională a operatorilor de rețele din sud-estul Europei care a avut loc la Ljubljana, Slovenia. Delegația Interlan a participat în panelul dedicat Internet Exchange-urilor cu o prezentare actualizată a platformei de fluxuri media TV Exchange (TVX InterLAN) făcută de Cristian Copcea, iar Eric Andrei Băleanu a contribuit la realizarea conținutului evenimentului prin participarea în Comitetul de Program al acestuia. Membrii delegației au mai avut diverse discuții cu ceilalți participanți care au vizat atât aspecte de natură tehnică cât și legate de cooperarea regională, inclusiv cele referitoare la cea de-a șaptea ediție a RONOG, evenimentul dedicat operatorilor de rețele de telecomunicații din România, organizat anual cu susținerea Asociației Interlan.

Mai multe detalii despre eveniment aici.

 

2022-04-11 - RIPE SEE 10

În perioada 11-12 aprilie 2022 are loc în Ljubliana „RIPE SEE 10„, eveniment organizat de RIPE care reunește furnizori de servicii Internet (ISP), operatori de rețea și alte părți interesate din întreaga lume. Delegația InterLAN formată din: Eric Băleanu, Cristian Copcea, Angela Stănescu și Andrei Dinu participă la cele două zile de prezentări, sesiuni tutoriale, workshopuri și discuții libere.

2022-04-10 - STV Sanicolau Mare TV SD disponibil în cadrul platformei TVX InterLAN

STV Sanicolau Mare TV SD este noul post disponibil în format SD în cadrul platformei TVX InterLAN.

Mai multe detalii puteți găsi în platforma IXPM în secțiunea Documentație/Platforma TVX.

2022-04-09 - Adunarea Generală a Membrilor Asociației Interlan 09.04.2022

În data de 09 aprilie 2022 are loc Adunarea Generală a membrilor Asociației Interlan, eveniment susținut în Râmnicu Vâlcea, la Grand Hotel Sofianu.

În cadrul Adunării Generale este prezentat raportul de activitate pe anul 2021, se votează noi membri în cadrul Consiliului Director, se iau decizii privind proiecte viitoare și sunt aderați noi membri în cadrul Asociației.

2022-04-05 - Conferința „Ziua Comunicațiilor 2022”

Conferința „Ziua Comunicațiilor 2022” are loc în data de 5 aprilie 2022 în format hibrid. Ediția din acest an este dedicată promovării soluțiilor pentru direcţiile strategice naţionale de acţiune/reglementare în domeniul telecom până în 2030 și reunește reprezentanți ai administrației centrale și locale, instituții publice și organizațiilor private implicate în promovarea și implementarea proiectelor sustenabile în România.

La această ediție, Asociația Interlan este reprezentată de Angela Stănescu și Roxana Coman. Pe parcursul conferinței sunt abordate teme de actualitate, precum: viziunea pentru o dezvoltare ecologică prin două abordări cheie: digitalizare și emisii de carbon scăzute, viitorul reţelelor și al tehnolologiilor asociate, dezvoltarea medicinii digitale și rolul telecomunicaţiilor în acest proces.

2022-02-11 - Asociația Interlan semnalează faptul că prevederile din Codul Comunicațiilor sunt de natură a afecta activitatea furnizorilor de servicii de comunicații electronice și solicită senatorilor să modifice proiectul de lege

Asociația Interlan semnalează faptul că prevederile proiectului de lege sunt de natură a afecta interesele legitime ale furnizorilor de servicii de comunicații electronice prin impunerea unor sarcini și obligații administrative disproporționate și cu evident impact economic, care pot genera imposibilitatea desfășurării activității specifice în domeniul comunicațiilor electronice.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, care urmează să intre în dezbaterea Plenului Parlamentului României, vizează o transpunere la nivel național a Directivei 1972/2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice.

Asociația Interlan în cadrul propunerilor de modificare transmise a subliniat necesitatea includerii unui regim derogatoriu pentru microîntreprinderi și IMM-uri, având în vedere impunerea unor măsuri tehnice și organizatorice excesive sub aspectul suportării de către operatori a costurilor privind interceptarea legală a comunicațiilor, implementarea măsurilor tehnice și organizatorice, inclusiv pentru criptarea/decriptarea conținutului comunicațiilor tranzitate, dar și obligativitatea de a se supune, pe cheltuiala proprie, unor audituri de securitate la solicitarea ANCOM.

Proiectul reprezintă o dezvoltare la nivel național a prevederilor comunitare aplicabile, fără a fi aplicat testul specific privind situația microîntreprinderilor și IMM-urilor și fără efectuarea unei analize a impactului acestor modificări legislative. Stabilirea unui cadru derogatoriu pentru microîntreprinderi și IMM-uri nu este de natură a determina un tratament preferențial sau discriminatoriu, ci exclusiv reprezintă o asigurare și o garantare a necesităților specifice acestor entități, având la bază inclusiv regimul derogatoriu stabilit prin Directiva NIS – Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune sau Regulementul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

O abordare specială, având în vedere impactul semnificativ, trebuie acordată prevederilor art. 102 din Proiect, text normativ dezvoltat ulterior procesului de consultare publică,  care impune obligativitatea furnizorilor de servicii de găzduire electronică cu resurse IP și furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere să sprijine ”organele de aplicare a legii și organele cu atribuții în domeniul securității naționale”.

Acțiunile reglementate vizează:

  • permiterea interceptării legale a comunicațiilor, inclusiv suportarea costurilor aferente;
  • acordarea accesului la conținutul decriptat al comunicațiilor și furnizarea informațiilor reținute sau stocate referitoare la datele de trafic, date de identificare a abonaților sau clienților, modalitățile de plată și istoricul accesărilor cu momentele de timp aferente;
  • informațiile reținute sau stocate referitoare la date de trafic, date de identificare a abonaților sau clienților, modalități de plată și istoricul accesărilor cu momentele de timp aferente;
  • permitarea, în cazul furnizorilor de servicii de găzduire electronică cu resurse IP, accesul la propriile sisteme informatice, în vederea copierii sau extragerii datelor existente.

Prin aceste prevederi se urmărește o completare a prevederilor cadru privind interceptarea legală a comunicațiilor, respectiv a cadrului normativ determinat de prevederile art. 138-140 din Codul de procedură penală și de prevederile Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională.

Exceptând impactul financiar al măsurilor solicitate pentru sprijinirea organele de aplicare a legii și organele cu atribuții în domeniul securității naționale, textul normativ nu este suficient de precis și de clar și nu corespunde exigențelor de calitate ale legii. În mod evident, nu este îndeplinită cerința de previzibilitate a normei, care implică că aceasta trebuie să precizeze cu suficientă claritate întinderea şi modalităţile de exercitare a puterii de apreciere a autorităţilor în domeniul respectiv, ţinând cont de scopul legitim urmărit, pentru a oferi o protecţie adecvată împotriva arbitrarului.

Asociația Interlan este o organizație profesională, non-guvernamentală și non-profit constituită în anul 2005 la inițiativa unor furnizori de servicii de acces la internet. În prezent, Asociația numără 42 de membri, având scopul de a sprijini și de a promova interesele furnizorilor de servicii de comunicații electronice din România.

2022-02-08 - Viasat Explore TV disponibil în cadrul platformei TVX InterLAN

Viasat Explore TV este noul post disponibil în format SD și HD în cadrul platformei TVX InterLAN.

Mai multe detalii puteți găsi în platforma IXPM în secțiunea Documentație/Platforma TVX.