The Largest Romanian Interconnection Platform

2013-10-30 - Participarea la 23rd EURO-IX forum – Helsinki, Finlanda 28-2 […]

Participarea la 23rd EURO-IX forum – Helsinki, Finlanda 28-29 Octombrie 2013. Reprezentanții Asociației Interlan au participat la Adunarea Generală a Euro-IX în cadrul căreia s-a votat bugetul organizației pentru anul 2014 cât și completarea Consiliului Director în urma expirării mandatului a trei membri. Au fost reluate discuțiile cu LyonIX privind interconectarea și au fost stabilite detaliile finale legate de aceasta. Totodată, s-a reluat ideea posibilității de a organiza în viitor un forum Euro-IX în București.