The Largest Romanian Interconnection Platform

2018-04-24 - Adunarea Generala a membrilor Asociației Interlan

În data de 24 Aprilie 2018 are loc Adunarea Generală a membrilor Asociației Interlan. A fost votat Consiliul Director format din: Cristian Copcea (Vice Președințe), Adrian Călineață, Adrian Râpă, Gabriel Sârbu, Valentin Tipu și Nicolae Căpușeanu. A fost prezentat raportul de activitate al conducerii Asociației și au fost aprobate situațiile financiare aferente anului precedent.